Privatumo politika

bangeles-title-2@2x

UAB „SOLVET“ INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS

Bendra informacija

UAB „Solvet“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytojas. Šiomis interneto svetainės privatumo taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, naudojantis šia interneto svetaine. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Solvet“

Juridinio asmens kodas: 300124015

Obelų g. 5, Žaizdriai, TrakŲ sav., Lietuva

Tel. +370 670 25946

El. paštas: info@solvet.lt

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės / socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes kiekvieną kartą, lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis..

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (skambindami mums; užpildydami susisiekimo formą internete ar parašydami į mūsų el. pašto dėžutę; pateikdami savo prašymus ar pretenzijas mums; dalyvaudami apklausose);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje; Jums pateikiant užklausas per susisiekimo formas ar naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau); darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes stebime).
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime ją rinkti iš viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ir kt.).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir (ar) komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas (vidaus ir lauko dujotiekių, vandentiekio tinklų, nuotekų sistemų, šildymo sistemų montavimas bei projektavimas, Jūsų pateiktų užklausų atsakymui ir kt.);
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar rašydami mums el. paštu;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybę;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto, pavyzdžiui:

 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią Jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga, kaip, pavyzdžiui, Jūsų telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas skirti susisiekti su Jumis;
 • Informacija apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

Svarbu: UAB „Skominta“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Vykdyti su Jumis sudarytą sutartį dėl vidaus ir lauko dujotiekių, vandentiekio tinklų, nuotekų sistemų, šildymo sistemų montavimo bei projektavimo;
 • Informuoti apie inžinerinių tinklų montavimo bei projektavimo ir kitų susijusių paslaugų teikimą;
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu;
 • Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu⃰.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis šiais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymu;
 • Sutarties su Jumis vykdymu;
 • Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimu.

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis, pateikiami šioje lentelėje.

tvarkomais asmens duomenimis, pateikiami šioje lentelėje.

TikslasTeisinis pagrindas (-ai)Asmens duomenys
Informacijos apie inžinerinių tinklų montavimo bei projektavimo teikimas ir iš to kylančių sutarčių vykdymas.Sutarties su jumis vykdymas
Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėti mūsų įmonės interesai teikti informaciją apie mūsų paslaugas
Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip, pavyzdžiui, Jūsų telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas (skirti susisiekti su Jumis).
Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimuŠi informacija Jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas.Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, ir kitais būdais galime paprašyti Jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito Jums patogaus kontaktinio duomens.
Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, bei paslaugasŠiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumąIP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijojeTeisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėtas interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų
Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.
Užtikrinti mūsų klientų, personalo ir turto saugumąTeisėtas interesasJei pateksite į mūsų įrengtų vaizdo kamerų stebėjimo lauką, užfiksuosime Jūsų atvaizdą.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • Teisėsaugos institucijoms;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: UAB „DSV“, UAB „Eltaka“, D.Daukanto įmonė “Plovyklų meistras”, UAB „Verslo prizmė“, UAB „Marvensa“. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atsakingai parinkti verslo partneriai yra šie: UAB „Cestos maistas“, AB „Vilniaus paukštynas“. Šių partnerių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir kt.

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Labai retais atvejai mes galime siųsti jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Kai siunčiame jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • duomenų siuntimo grupės įmonių atveju gali būti taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
 • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus ne ilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys10 metų po mokėjimo operacijos.
Video kamerų pagalba renkami duomenys30 kalendorinių dienų
IT sistemų įrašai (logai)30 dienų nuo apsilankymo svetainėje dienos.
Analitikos duomenysPaprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 670 25946 parašę mums šiuo adresu info@solvet.lt.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Jūsų teisėTam tikri apribojimai
Teisė žinotiTurite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Teisė susipažintiŠi teisė reiškia:
– Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
– Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
– Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
– Duomenų saugojimo laiko pateikimą.Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Teisė ištaisytiTaikoma, jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli.
Teisė „būti pamirštam“Taikoma, jeigu:
– Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
– Duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
– Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
– Informacija gauta neteisėtu būdu.
Teisė apribotiŠi teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją:
– Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
– Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
– Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
– Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė perkeltiŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su Jumis.
Teisė nesutiktiŠi teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.
Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijaiwww.ada.lt

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. Pixel Tags), žiniatinklio indikatoriams (angl. Web Beacon), tinklo duomenų rinkėjams (angl. clear GIF) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

www.solvet.lt

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
__utma2 metai“Google Analytics” slapukas, naudojamas norint gauti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę
__utmbNaršant svetainėje ir 30 min. išėjus iš svetainės“Google Analytics” slapukas, naudojamas norint gauti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę
__utmcNaršant svetainėje ir 30 min. išėjus iš svetainės“Google Analytics” slapukas, naudojamas norint gauti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę
__utmt10 min“Google Analytics” slapukas, naudojamas norint gauti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę
__utmv2 metai“Google Analytics” slapukas, naudojamas norint gauti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę
__utmz6 mėn.“Google Analytics” slapukas, naudojamas norint gauti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB „Solvet“

Juridinio asmens kodas: 300124015

Obelų g. 5, Žaizdriai, Trakų sav. Lietuva

Tel: +370 670 25946

El. Paštas: info@solvet.lt

Baigiamosios nuostatos

 Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2021-09-01.

Reikalinga konsultacija?