FUMAGRAR® OPP

Patalpos oro ir paviršių dezinfekcija per ortakius

NAUDOJIMAS: 

Patalpų oro ir paviršių dezinfekcijai – siloso bokštams, sandėliavimo patalpoms,  jų ortakiams. Maisto pramonei. Transportui.
• Inkubatorijos, peryklos: dezinfekcija nuo salmonelių ir enterobakterijų. Aspergilozės profilaktika.
• Pramoninė gyvulininkystė (kiaulės, paukščiai, galvijai, ir kiti ž.ū. gyvūnai): dezinfekcija nuo salmonelių, enterobakterijų, stafilokokų, enterokokų, listerijų, pseudomonų, mielių ir pelėsinių grybelių, sporų.
• Siloso bokštas: dezinfekcija nuo pelėsinių grybelių ir mikotoksinų susidarymo prevencija.
• Maisto pramonė: patalpos, sandėliai, šaldytuvai.

POVEIKIS:

Baktericidinis/fungicidinis, virucidinis.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA : (% m/m) Ortofenilfenolis (20 %)

NAUDOJIMO NUORODOS:  

Išjunkite ventiliaciją, uždarykite išėjimus iš patalpos.  Išjunkite dūmų signalizacijos jutiklius.  Apsaugokite nuo dūmų jautrius matavimo ir analizės prietaisus. Išjunkite visus fotoelektrinius elementus, kontroliuojančius automatinį durų atsidarymą.  Reikiamą dėžių kiekį (priklausomai nuo patalpų dydžio, tūrio) pastatykite ant grindų, ant karščiui atsparaus paviršiaus. Atidarykite dėžę ir uždekite dagtį, išeikite iš patalpos  Medžiagos veikimo metu neikite į patalpą, pasirūpinkite įspėjamąja nuoroda.  Poveikio laikas:  8-10 valandų, po to vėdinkite vieną valandą.

SAUGOS PATARIMAI

Saugoti nuo vaikų.  Laikyti atokiai nuo degių medžiagų.  Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  Neįkvėpti dūmų, pasijutus blogai tuojau pat kreiptis į gydytoją.  Apdorojimo metu patalpoje neturi būti žmonių ir gyvūnų, maisto medžiagų.  Prieš pradedant naudoti smilkytą patalpą vėdinti 30 min. Medžiagos veikimo metu patalpoje nelaikykite nesupakuotų maisto medžiagų.  Nenaudokite pakartotinai panaudotos dėžutės.   

TOKSIKOLOGINIAI DUOMENYS:

Fumagrar OPP klasifikuojamas: Xi: Dirginantis R36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą

NUORODA: Po smilkymo gali atsirasti charakteringas kvapas; jis nėra nuodingas ir nekelia rizikos žmonėms. Smilkymo likučiai nėra ilgai išliekantys ar nuodingi. Juos galima paprasčiausiai nuvalyti arba nuplauti.

PAKUOČIŲ DYDŽIAI:

Kartoninė pakuotė su 40 dėžių 25 m³ ref. LC140010030

Kartoninė pakuotė su 10 dėžių 150 m3 ref. LC140010120  

Kartoninė pakuotė su 5 dėžėmis 500 m3 ref. LC140010400  

Kartoninė pakuotė su 4 dėžėmis 1,250 m3 ref. LC140011000

Etiketė: oranžinė

IŠORINĖS SAVYBĖS: Balti milteliai

SANDĖLIAVIMAS: Du metai sausai. Galiojimo laikas: 2 metai

Saugiai naudokite biocidą.  Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir produkto informacinį lapelį. 

VEIKSMINGUMAS:

Poveikio spektras bakterijoms Reikalaujamas veiksmingumas: Redukcija nuo 5 loginių vienetų

PAGAL STANDARTĄ          NF T 72 281   –   DOZAVIMAS    0,8 g/m3   –    SĄLYČIO LAIKAS : 15 h
ŠtamasVEIKSMINGUMASesant sausoms sąlygoms:Tyrimo Nr.:
Salmonella serotype enteritidis –  IP 56.295,2LCB – raporto Nr 0611/773
Pseudomonas aeruginosa  –  IP A 225P,6LCB – raporto Nr 0609/770

 Poveikio spektras grybeliams Reikalaujamas veiksmingumas: Redukcija nuo 4 loginių vienetų  

PAGAL STANDARTĄ          NF T 72 281   –   DOZAVIMAS :  0,8 g/m3   –    SĄLYČIO LAIKAS : 15 h
ŠtamasVeiksmingumas esant sausoms sąlygoms:Tyrimo Nr.:
Absidia corymbifera – IP1129.756,5 IRM raporto   Nr 171/0396-2
Aspergillus fumigatus – IP 864.646,4 IRM raporto   Nr 135/0396-4
Aspergillus versicolor – IP 1187797,0IRM raporto Nr 152/0296
Cladosporium cladosporioides  –  IP 1232.804,3 IRM raporto   nr 171/0396-2

Susiję produktai